Loading Quotes...

Cjenik

Obračunska jedinica za prijevod je prevoditeljska kartica teksta.
Sastoji se od 1450 znakova s razmacima. Znakovi se zbrajaju elektronski.

Formiranje cijene prevoditeljske kartice ovisi o stručnosti, kombinaciji jezika, roku isporuke, količini teksta,
a kreće se…

bez ovjere od 80,00 kn – 150,00 kn po kartici

s ovjerom od 140,00 kn – 250,00 kn po kartici

lektura = 50% cijene prijevoda